утрирам

  1. книж. Преувеличавам, силно изопачавам някакво твърдение.