Урания

  1. мит. Древногръцка муза, покровителка на астрономията и геометрията и затова е изобразявана с глобус и пергел в ръцете.