утопизъм

утопия -изъм — от заглавието на трактата “Утопия” на английския мислител Т. Мор от 1516 г.
  1. Учение, свързано с някаква социална утопия — неосъществим съвършен обществен строй.