утопия

“без място”
  1. Благословено място; място с най-добро обществено устройство; умозрителна теория, неосъществим проект.