оруелизъм

собств. George Orwell (1903—1950), английски писател автор на романа антиутопия “1984
  1. полит. Манипулиране с факти с пропагандни цели, изопачаване на истината, особено в тоталитарното общество, където средствата за масова информация изцяло се контролират от официалните власти.