орден

лат. “ред, редица; класа, съсловие”
  1. църк. Католически монашески обединения, съществуващи от VІ в., чиито устави се утвърждават от римския папа; към тях спадат и духовно-рицарските ордени.
  2. Название на някои тайни общества.