Оркус

лат. “клетва”
  1. мит. В Рим — богът на смъртта, на когото римляните придали качествата на гръцкия Аид (Хадес, Плутон), изобразяван като въоръжен воин, който нанася рани на смъртните.