Опс

лат. “сила, могъщество, богатство”
  1. мит. Староримска богиня на жътвата и плодородието, по-късно и на богатството и изобилието, отъждествявана с гръцката богиня Рея Силвия; Кибела.
ops