офити

гр. “змеевиден”
  1. ист. Членове на секта гностици през ІІ в., наричани още наасениани, които смятали змията за символ на Месията и за център на религията.