онтология

гр. “съществуващо” -логия
  1. В идеалистическата философия — метафизическо учение за света и за основните начала на всичко съществуващо и категориалното им изразяване (учение за битието).
  2. В по-ново време Е. Хусерл (Husserl, 1859—1938), Н. Хартман (Hartmann, 1882—1950) и др. всеобщи понятия за битието, постигани с помоща на свръхсетивна и свръхрационална интуиция.