Олимп

  1. мит. Планина в Средна Гърция, където според вярванията на древните гърци живеели 12-те главни богове (олимпийци) начело сас Зевс.