ологенеза

гр. “цял” и генеза
  1. Теория, според която животът е възникнал върху цялото земно кълбо във вид на идентични микроскопични организми.