олиго-

гр. “малък”
  1. Първа съставна част на сложни думи със значение “малко количество, незначителна част, слабо отклонение от нормата” и др.