олигархия

гр.
  1. полит. Вид държавно управление, съсредоточено в ръцете на няколко знатни и богати семейства.
  2. прен. Власт на крупния финансов капитал, която почива на терор и подкуп.