обструкция

лат. “заграждане”
  1. Съзнателно действие на лице или група лица, имащи за цел за затруднят, забавят, блокират, провалят и т.н. някаква дейност, напр. законодателната работа на парламента.