обективизъм

лат. “предмет” -изъм
  1. фил. Концепция, според която научното познание трябва да се ограничи в рамките на обективното представяне на предмета на изследването, без да стига до критични оценки и партийни изводи.
  2. литер. Направление в амер. поезия от средата на XX в., което се основава върху прецизното изображение на живота и разговорната реч.