обективен

  1. Който съответства на предметите, който съществува извън и независимо от нас.