обективизация

  1. В идеалистическата философия превръщане на личните усещания в самостоятелни същности.