Нут

егип. “небе”
  1. рел. Древноегипетска богиня на небето и смъртта, която посрещала мъртвите с хляб и вода.
Nut