ноология

гр. “разум” -логия
  1. Наука за човешкия разум.