нус

гр. “ум”
  1. Едно от основните понятия в античната философия, означаващо световна концентрация на всички актове на съзнание и мислене.