ноумен

гр. “това, което се мисли”
  1. Термин, въведен от Кант, който в противоположност на феномен означава схващана само чрез ума същност, нещото само по себе си.