нордизъм

фр. “север”
  1. полит. Расова теория, създадена от френските социолози Ж. Гобино (Gobineau, 1818—1882) и Ж. Лапуж (Lapouge, 1854—1936), според която северната (арийска) раса превъзхожда всички останали.