нонконформизъм

лат. “не” и “подобен, съобразен”
  1. псих. Стремеж на всяка цена да се противопоставя на мнението на мнозинството и да се постъпва по корено противоположен начин; негативизъм.
  2. полит. Неприемане на съществуващия ред и общоприетите мнения, критично отношение към официалната идеология и обществено-политическия строй.