Нимрод

собств. Nimrod
  1. ист. Основател на Вавилонското царство, който според Стария завет (Битие 10:8-9) бил голям ловец.