Нике

  1. мит. Древногръцка богиня на победата, дъщеря на титана Палант и океанидата Стикс, изобразявана с крила, венец на главата и палмово клонче в ръка, често на колесница; отъждествявана с римската богиня Виктория.