нихилизъм

лат. “нищо”
  1. фил. Гледна точка, която отрича духовните основи на битието, т.е. обществените норми, моралните принципи и културното наследство, изтъква безсмислието на живота, призовава към преоценяване на всички ценности (А. Шопенхауер, Фр. Ницше и др.).
  2. полит. Политическо течение в Русия през втората половина на XIX — началото на XX в., чиито привърженици са си поставяли за цел да разрушат из основи съществуващия социален строй, предлагайки различни програми за революционни реформи и прибагвяйки до терор и политически убийства.