несторианство

собств. Nestorius (ок. 380-ок. 440)
  1. рел. Християнска ерес, основана върху учението на Несторий, цариградски патриарх (428-431), който твърди, че Христос бил обикновен човек и затова го нарича не Богочовек, а Богоносец (Теофор) и различава у него две лица — божествено и човешко.