Нерей

  1. мит. Древногръцки морски бог, син на Океан, баща на 50 дъщери от океанидата Дорис, наречени нереиди