Нереида

  1. мит. Древногръцка морска нимфа, една от 50-те дъщери на морския бог Нерей и океанидата Дорис.