неотомизъм

нео- собств. Thomas Aquinas (1225—1274)
  1. Най-авторитетното течение на съвреманната католическа философия, базиращо се върху учунието на Тома Аквински и получило през 1879 г. статут на официална философска доктрина на Ватикана.