неореализъм

  1. Широко и нееднозначно философско направление, защитаващо обективната реалност, което възниква в края на XIX — нач. на XX в. в Австрия и Германия и се оформя през 1910—1912 г. в САЩ.
  2. Реакционно направление в съвременната философия, което е замаскирана форма на субективен идеализъм.

    неореалистичен, неореалист