неопитагореизъм

  1. Религиозно-мистическо учение от І в. пр. Хр.—ІІ в. сл. Хр, опитващо се да възроди идеите на питагореизма и оказало въздействие върху формирането на християнството.