неопротестантизъм

  1. рел. Направление в теологията, философията и етиката, което подлагайки на рязка критика либералното християнство, признава невъзможността християнските принципи да бъдат практически осъществени в обществения живот и затова пренася въпросите на истинската нравственост в сферата на отношенията между ограничения по своите възможности човек и абсолютно авторитарния Бог; неортодоксия; теология на кризата.