неомарксизъм

  1. Съвкупност от марксистки и ориентирани към марксизма течения, опитващи се да представят нова интерпретация на марксизма в светлината на съвременната икономическа мисъл.