необолшивизъм

  1. полит. Течение в идеологията и политиката, което се опира на догматичното тълкуване на идеите на болшевизма независимо от промените в обществения живот.