нео-

гр. “нов”
  1. Първа съставна част на сложни думи със значение “нов”