неофашизъм

  1. Политическо течение, чиято идеология е изградена върху крайните принципи на национализма, расизма и социалната демагогия.