некро-

гр. “мъртъв”
  1. Първа съставна част на сложни думи със значение “умрял, починал”.