негативизъм

лат. “отричане”
  1. псих. Немотивирано поведение на даден индивд, което се появява чрез действия, преднамерено противоположни на изискванията и очакванията на други хора или социални групи; скептицизъм.