назареи

собств. Nazareth, град в древна Палестина, където се твърди че е отраснал Исус Христос; според друга версия — по евр. nozrim, едно от първите староеврейски наименования на сектата, впоследствие станала известна като “християни”, от Nozrei ha-Brit — “Пазители на обета”, едно от названията на Кумранската общност
  1. ист. В периода на ранното християнство — първите християни в Юдея.