натурализъм

  1. Направление в изкуството и литературата, което се стреми към фотографическо възпроизвеждане на действителността.
  2. Философско учение, което обяснява обществените явления като пряка последица от природните и биологичните фактори.