натурфилософия

“природа” и “философия”
  1. Идеалистическо философско учение, за развитието на природата като цяло въз основа на метафизически предпоставки.