националсоциализъм

  1. полит. Политическо движение в Германия, вдъхновено и ръководено от А. Хитлер (1889—1945), което е организирано около доктрината на расовата омраза и според което равенството между хората трябва да бъде заменено от расовата йерархия, в която арийската раса е призована да бъде водеща.