националлиберали

лат. “народ” либерален
  1. полит. Партия в Германия, основана през 1866 и съществувала до 1918 г., която подкрепя политиката на Ото фон Бисмарк (Bismarck 1815—1898) при обединението на Германия и налагането на пруската хегемония в новообразуваната империя, а също така поддържа политиката на въоръжаване и ториториални завоевания в началото на ХХ в. и през Първата световна война (1914—1918).