мистика

гр. “тайнствени обреди”
  1. Религиозна вяра за непосредствено общение на човека с т. нар. свръхестествени сили.
  2. Вяра в тайнственото, свръхестественото, божественото.