мюрид

ар. “стремящ се, желаещ”
  1. рел. В мюсюлманските страни — човек, който иска де се посвети на исляма и особено да овладее основите на мистичното учение суфизъм, избира си учител (мюршид) и е длъжен изцяло да му се подчинява.