мунист

собств. Мун
  1. рел. Последователи на религиозно движение, известно като “Обединителна цълква” или “Асоциация на Светия Дух за обединение на световното християнство” и създадено през 1954 г. в Корея от Сън Мйънг Мун, който твърди, че възнеслият се Исус му е възложил да довърши прекъсната си работа и да установи божествено владение на Земята чрез възстановяване на семейството, като подчертава необходимостта от колективната и религиозна дисциплина и безрезервните занимания с образователна, мисионерска, хуманитарна и др. дейност.
mun