меркурий

  1. мит. Древноримски бог на търговията и вестител на боговете, син на Юпитер и Мая; отъждествява се с гръцкия бог Хермес.