мозаизъм

  1. рел. Майсеево законодателство, изложено в първите пет книги на Библията.
  2. Религия на юдеите.